Fritids startar en egen blogg!

Vi på Delsbo Waldorffritids är mycket spända och förväntansfulla inför denna nya utmaning att skriva fritids egen blogg. Vi tänker att bloggen kan bli ett verktyg i vårt arbete med att nå läroplansmålen i Lgr11. Vi använder också Waldorfskolans egen läroplan En väg till frihet som komplement.

Våra huvudsakliga syften med bloggen är att den ska:

  • Fungera som pedagogiskt dokumentationsverktyg och bli en del av vårt kvalitetsarbete
  • Skapa möjlighet för barnen att reflektera över sitt eget lärande
  • Ge andra som är intresserade möjlighet att ta del av vår verksamhet

Tillsammans med fritidsbarnen tror vi att vi kan göra något riktigt bra med den här bloggen.

Vi önskar oss själva ett stort LYCKA TILL!