Arbete mot mobbning och utanförskap

Grundläggande värderingar

I skolvärlden refererar man ofta till den sk Värdegrunden. För den oinvigde är det kanske inte självklart vad den handlar om. Värdegrundsbegreppet beskrivs i styrdokumenten för alla skolformer från förskolan och uppåt, och berör alla som arbetar inom skolan. Värdegrunden går i linje med de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på och omfattar idén om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta. Det är stora ord som kan innebära väldigt många olika saker rent praktiskt och därför är det viktigt att vi i skolan ständigt håller diskussionen kring de här frågorna vid liv.

På fritids blir värdegrundsarbetet särskilt påtagligt eftersom barnen har mycket fri lek där konflikter lätt uppstår. För oss pedagoger leder det till att vi ofta får handleda barnen i situationer där det inte alltid är självklart för alla inblandade vad som är rätt och vad som är fel, om det ens finns något. Värdegrunden handlar om hur vi förhåller oss till varandra.

IMG_2217 (3)
Som stöd har vi använt oss av planschen ”Om mobbning” (www.barnlivraddning.se). Den tar upp ämnet på ett tydligt sätt med bilder och korta texter och vänder sig till både barn och vuxna i skolan. Den finns att se hos oss på fritids.

Mobbning

Under vintern har vi på fritids satt extra fokus på begreppet mobbning som en del i vårt värdegrundsarbete. Vid onsdagssamlingarna har vi samtalat med barnen om vad mobbning är och hur det kan kännas att vara utanför. Barnen visade sig vara rika på egna erfarenheter och flera delade generöst med sig av dessa till gruppen. Verkliga och personliga upplevelser är viktiga för att skapa ett konkret sammanhang för barnen. Alla vill ju vara snälla och inte dumma, men vad innebär det egentligen i verkliga situationer? Mobbning förekommer även bland vuxna på arbetsplatser.

Vid ett av samlingstillfällena presenterade vi pedagoger olika problem som vi behövde hjälp med. Barnen fick sedan i mindre grupper diskutera, skriva och rita olika förslag på lösningar som vi  sedan läste upp i hela gruppen. Alla fick applåder såklart!

IMG_2216 (2) IMG_2215 (2) IMG_2214 (2) IMG_2213 (2) IMG_2212 (2)

Resultatet visar för oss pedagoger att barnen på ett intellektuellt plan är mycket medvetna om vad man kan göra, vad de skulle vilja göra, och hur de vill att andra ska göra mot dem. Utmaningen för oss alla, barn som vuxna, ligger i att omsätta våra värderingar till praktiska handlingar i mötet med varandra. Detta är sällan enkelt i de komplexa situationer som hela tiden uppstår på skolan, på arbetet – och i världen. På fritids övar vi tillsammans varje dag.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s