Förslagslådan

Inflytande och delaktighet är ett prioriterat utvecklingsområde hos oss på fritids. Under vårterminen -15 introducerade vi ”Förslagslådan” som ett led i det arbetet. Vi protokollför också våra möten vi har på onsdagssamlingarna och sätter upp protokollen i hallen så att alla kan ta del av vad vi har diskuterat. Vi vill visa att det vi pratar om tas på allvar och samtidigt ge de äldre barnen möjlighet att ta ansvar för och att få prova på att skriva protokoll.

Vår uppgift utifrån Grundskolans läroplan (Lgr11, s.15) är att vi ska:

  • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle
  • främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön
  • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad

Vid samlingstillfällena återkopplar vi till barnen vilka av deras förslag som lett fram till olika aktiviteter och förändringar så att de ser att deras önskemål från förslagslådan följs upp.

Här är en sammanställning från vårterminens inkomna förslag. Dessa har vi presenterat i barngruppen och den har sedan fått ligga till grund för vår planering inför detta läsår 15-16.

IMG_2282

Invigning av hönsgården innan sommarlovet

Välkommen till fritids önskar vi Prickan, Kråkan, Snusan och Seppo!

Vi firade med fika och hönsjakt. Ja, det första Snusan gjorde var faktiskt att smita ut genom dörren och sticka iväg! Och hon är en bestämd fröken som inte låter sig fångas hur som helst. Men några timmar senare lyckades vi tack vare gott samarbete få in henne i hönsgården igen. Puh! 😀

Invigningsfest!

Prickan
Snusan
Kråkan
Seppo och Prickan sprätter ystert efter maskar och småkryp i sin nya gård
– Du, Kråkan! Kom å titta, jag hittade nåt till dig! Tuppar brukar ropa på hönorna när de hittat något gott. Tuppen ser det som sin uppgift att hjälpa hönorna att hitt mat – fast det klarar egentligen hönorna precis lika bra på egen hand…

Vi bygger och målar och fixar

Snart är hönsgården färdig att ta emot de nya hyresgästerna! Nu när det börjar närma sig längtar barnen riktigt ordentligt efter hönsen och frågan kommer varje dag: ”Kommer hönorna idag?”

Eftersom hönsen kommer flytta hem under vintern så behövs inget isolerat hönshus utan de klarar sig fint bara de har möjlighet att ta skydd från regn och blåst. Vi valde att bygga hönsgården i ett skyddat hörn intill entrén som ändå inte nyttjas till något.

Det mesta i materialväg fanns redan, som virke, skruv, spik och färg. Hönsnät och sand till hönsens sandbad har barnens familjer bidragit med. Tack till er!

IMG_2246 (2)

Flera av barnen har valt att hjälpa till med att gräva, plocka sten, måla, såga till och spika fast brädor och häfta fast nät.

Längs hönsgårdens framkant har vi grävt för att kunna lägga ner nät under marken. Man kan lätt tro att hönsen behöver spärras in noga för att de inte ska smita, men faktum är att höns inte är så värst intresserade av att rymma. De har revir som de stannar inom – bara det finns mat och annat de behöver där, och om de får gå lösa på gården brukar de återvända hem till sin sovplats varje kväll. Det är faktiskt andra djur man vill hålla borta från hönsgården.

Hur man stoppar räven

Rävar älskar höns (till middag) och de gräver sig gärna in till dem på natten när hönsen sover sött och helt ovetandes på sina pinnar. Därför har vi grävt ner nät under marken – då tar det stopp! Räven har för vana att gå ända fram till kanten och gräva därifrån rakt ner och sen snett in och upp. Vi bara hoppas att räven inte kommer på att gå in från andra hållet under huset, som har krypgrund, och gräva sig in den vägen… Taket kommer vi också täcka med nät för att skydda hönsen mot rovfåglar. Vår Duvhök älskar höns kanske ännu mer än räven – i Norge kallar man den för Hönshök.

Ja, man förstår att höns är populära djur – men på fritids kommer vi endast att njuta av deras umgänge – inte servera dem till mellanmålet! 😀

Ett rede är ett mycket viktigt tillbehör i hönsgården. I redet lägger hönorna sina ägg. Hönor vill inte att någon ska hitta deras ägg och letar upp ett lämpligt ställe som känns skyddat och hemligt. Därför har vi satt vårt rede under tak och hängt ”gardiner” för ingången så att det blir mörkt och hemtrevligt för hönorna. De kommer garanterat att godkänna det här redet.

Tre hönor kan dela på ett rede – de turas om!

Ja men hörrni, snart är vi nog redo att ordna med inflyttningsfest! Tjohooo! 🙂

 

Husdjur på fritids – kan vi ha det?

Flera av fritidsbarnen drömmer om att ha djur på fritids – det syns när vi går igenom lapparna i vår förslagslåda. Det finns vissa hinder till att vi skaffar kaniner eller marsvin hit, främst allergier men också problemet med jullov och sommarlov – vem tar hand om djuren då? Och inne kan det ibland bli ganska stojigt när vi alla är tillsammans och det trivs nog inte marsvin med. Men så i vintras fick vi vuxna en riktigt bra idé – vi skaffar höns! Anna har höns hemma och några av dem skulle kunna bo här under delar av året – utomhus dessutom. Skulle det av någon anledning inte fungera så kan de enkelt flytta hem igen. Allergi mot höns är det heller ingen som har här. Därför pågår just nu intensiva förberedelser på fritids – vi snickrar och målar och längtar. Snart kommer våra höns! 😀

Ett av hönsen är en liten tupp som barnen fått höra berättas om. Seppo heter han och det är ingen slump att just han får chans att visa upp sig på fritids.

IMG_2245
Bilden är tagen för ett år sedan. Seppo har vuxit till sig en del sedan dess.

Seppo utvecklades inte som väntat när han låg i ägget, vilket gjorde att han idag har lite dålig balans pga några missbildade tår och aningen korta ben. Han kan nästan allt som en vanlig tupp kan och vi kan inte se att han mår dåligt av sitt handikapp – däremot kan han ha svårt att hänga med de andra. Några hönor brukar hålla Seppo sällskap, och det är dessa väninnor som kommer att följa med honom till det nya fina deltidsboendet på fritids.

Kanske kan Seppo fungera som en verklig och levande symbol för vår värdegrund och bli ett stöd för oss på fritids i arbetet med att förankra dessa värderingar?

Ur skolans värdegrund och uppdrag:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överenskommelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lgr11, s. 7)

Vi kommer att uppdatera bloggen med fler bilder och berättelser från hönslivet på fritids och på vilka sätt vi använder våra erfarenheter i arbetet med läroplansmålen.

Vad kan vi redan om hönslivet då?

Vi inledde projektet på en samling. Genom grupparbete samlade vi ihop barnens redan förvärvade kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ringade de in en hel del väsentligheter i en hönas liv. Anna läste upp allt inför hela gruppen och med Brian utklädd till höna gestaltades barnens kunskaper genom en improviserad show. Vi önskar att vi hade bilder att visa, men tyvärr – läsaren får föreställa sig Brians entré nerför den långa trappan i Storsalen, iklädd en gammal brokig klänning och orange toppluva, huvet vickande fram och tillbaka ”Bkackaaaa, Bkackaaa!” . Hönan Brian underhöll både barn och sin kollega när han gjorde sitt allra bästa för att dramatisera allt som barnen redan nu vet om hönans liv:

Vad kan vi redan om hönsliv?

Vad kan vi redan om hönsliv?

Vad kan vi redan om hönsliv?

Vad kan vi redan om hönsliv?

Vad kan vi redan om hönsliv?

Vi har kompletterat vårt läsrum med en fin liten faktabok om höns som finns på PDF att ladda ner gratis. Det ska bli intressant att se vad mer vi lär oss när vi umgås med, och sköter om hönsen här på fritids. Fortsättning följer…

  Läs mer

Arbete mot mobbning och utanförskap

Grundläggande värderingar

I skolvärlden refererar man ofta till den sk Värdegrunden. För den oinvigde är det kanske inte självklart vad den handlar om. Värdegrundsbegreppet beskrivs i styrdokumenten för alla skolformer från förskolan och uppåt, och berör alla som arbetar inom skolan. Värdegrunden går i linje med de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på och omfattar idén om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta. Det är stora ord som kan innebära väldigt många olika saker rent praktiskt och därför är det viktigt att vi i skolan ständigt håller diskussionen kring de här frågorna vid liv.

På fritids blir värdegrundsarbetet särskilt påtagligt eftersom barnen har mycket fri lek där konflikter lätt uppstår. För oss pedagoger leder det till att vi ofta får handleda barnen i situationer där det inte alltid är självklart för alla inblandade vad som är rätt och vad som är fel, om det ens finns något. Värdegrunden handlar om hur vi förhåller oss till varandra.

IMG_2217 (3)
Som stöd har vi använt oss av planschen ”Om mobbning” (www.barnlivraddning.se). Den tar upp ämnet på ett tydligt sätt med bilder och korta texter och vänder sig till både barn och vuxna i skolan. Den finns att se hos oss på fritids.

Mobbning

Under vintern har vi på fritids satt extra fokus på begreppet mobbning som en del i vårt värdegrundsarbete. Vid onsdagssamlingarna har vi samtalat med barnen om vad mobbning är och hur det kan kännas att vara utanför. Barnen visade sig vara rika på egna erfarenheter och flera delade generöst med sig av dessa till gruppen. Verkliga och personliga upplevelser är viktiga för att skapa ett konkret sammanhang för barnen. Alla vill ju vara snälla och inte dumma, men vad innebär det egentligen i verkliga situationer? Mobbning förekommer även bland vuxna på arbetsplatser.

Vid ett av samlingstillfällena presenterade vi pedagoger olika problem som vi behövde hjälp med. Barnen fick sedan i mindre grupper diskutera, skriva och rita olika förslag på lösningar som vi  sedan läste upp i hela gruppen. Alla fick applåder såklart!

IMG_2216 (2) IMG_2215 (2) IMG_2214 (2) IMG_2213 (2) IMG_2212 (2)

Resultatet visar för oss pedagoger att barnen på ett intellektuellt plan är mycket medvetna om vad man kan göra, vad de skulle vilja göra, och hur de vill att andra ska göra mot dem. Utmaningen för oss alla, barn som vuxna, ligger i att omsätta våra värderingar till praktiska handlingar i mötet med varandra. Detta är sällan enkelt i de komplexa situationer som hela tiden uppstår på skolan, på arbetet – och i världen. På fritids övar vi tillsammans varje dag.

 

Fritids startar en egen blogg!

Vi på Delsbo Waldorffritids är mycket spända och förväntansfulla inför denna nya utmaning att skriva fritids egen blogg. Vi tänker att bloggen kan bli ett verktyg i vårt arbete med att nå läroplansmålen i Lgr11. Vi använder också Waldorfskolans egen läroplan En väg till frihet som komplement.

Våra huvudsakliga syften med bloggen är att den ska:

  • Fungera som pedagogiskt dokumentationsverktyg och bli en del av vårt kvalitetsarbete
  • Skapa möjlighet för barnen att reflektera över sitt eget lärande
  • Ge andra som är intresserade möjlighet att ta del av vår verksamhet

Tillsammans med fritidsbarnen tror vi att vi kan göra något riktigt bra med den här bloggen.

Vi önskar oss själva ett stort LYCKA TILL!